Armaris » Specials » Multiple sclerose

Multiple Sclerose als ongeneeslijke ziekte

Deze special bespreekt Multiple Sclerose (MS) vanaf het moment dat de diagnose gesteld wordt. MS is tot op heden ongeneesbaar maar men kan de ziekte door middel van therapieën afremmen. De special bespreekt het moment van diagnose tot men uiteindelijk 24uur per dag verzorgd moet worden. Multiple Sclerose treft veel personen. Men spreekt zelfs van een populatie van 1,2 miljoen en jaarlijks komen er meer bij.
De aandoening vergt een strikte behandeling dat veel van de patiënt en zijn omgeving vraagt. Zelf kom ik als hulpverlener regelmatig in contact met patiënten met MS en zie ik hoe de ziekte evolueert. Het is voor de betrokkene en zijn omgeving niet gemakkelijk om hiermee te leren omgaan. Hulpverleners kunnen niet alleen een belangrijke rol spelen bij de verzorging maar ook in de verwerking hiervan. Voor veel mensen is multiple sclerose een vrijwel onbekende aandoening waar men liever niet mee in aanraking komt. Ik probeer door mijn artikel een beeld te geven over de ziekte en hoe ermee om te gaan. Met de artikels wil ik graag antwoord geven op volgende vragen:

  • Wat is Multiple Sclerose?
  • Hoe ontstaat het?
  • Hoe ziet mijn toekomst eruit?
  • Welke behandelingen zijn er mogelijk?
  • Hoe ga ik om met mijn (falend) lichaam?
  • ...

Met de informatie wil ik graag duidelijk maken dat het belangrijk is dat de aandoening zo snel mogelijk opgespoord wordt, zodat de behandeling op tijd kan gestart worden. Er komen steeds meer en meer artikels bij , dus kom zeker terug.

Wat is multiple sclerose?

Multiple sclerose is een andere naam voor meerdere littekens of plaques. Dit is dan ook een belangrijk symptoom voor het diagnosticeren van MS. Om MS te kunnen diagnosticeren moeten eerst andere ziekten uitgesloten worden, pas nadien kan MS vastgesteld worden. Een andere methode bij het stellen van de diagnose is een lumbaalpunctie. Bij MS is er een verhoging van het aantal ontstekingsreacties te zien.

Multiple Sclerose: oorzaken, symptomen en behandeling

Multiple Sclerose(MS) is een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Wereldwijd lijden hier naar schatting zo'n 1,2miljoen mensen aan. Jaarlijks wordt dit aantal aangevuld. Wat is MS? Wat is de oorz…
De behandeling van Multiple Sclerose

De behandeling van Multiple Sclerose

Multiple Sclerose, oftewel MS, is een degeneratieve auto-immuunziekte dat een flinke impact heeft op het welbevinden van de zieke. De behandeling van MS vergt zowel een medicamenteuze als een multidis…

Multiple Sclerose: incontinentie

Mensen die lijden aan Multiple Sclerose krijgen te maken met incontinentie. Vaak betekend dit een beperking op het sociaal leven en kunnen ze zelfs in een isolement raken. Hier bestaan diverse therapi…

Multiple Sclerose: sonderen

Patiënten die lijden aan Multiple Sclerose(MS) krijgen vroeg of laat te maken met incontinentie. Een van de behandelingen hiervan is veelvuldig sonderen. Hier gaan we dieper in op de behandeling, freq…

PEG sonde: plaatsing en verzorging en vervanging

Het plaatsen van een PEG - sonde verandert je levensstijl drastisch. Nu wordt er sondevoeding via deze sonde toegediend die via de huid in de maag wordt geplaatst. De plaatsing, verzorging en de event…

Een suprapubische sonde: plaatsing en verzorging

Het plaatsen van een suprapubische sonde is een eenvoudige ingreep die ook op de kamer kan plaatsvinden. De ingreep, verzorging en het verloop van de behandeling wordt hieronder uitvoerig beschreven.
Gepubliceerd door Armaris op 16-04-2011, laatst gewijzigd op 03-03-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.